miércoles, 12 de noviembre de 2008

El futur de la Riera, tenim l'imatge del possible projecte.En nova resposta a l'anterior post publicat, "L'AGENDA 21 YA NO INTERSA A L'AJUNTAMENT DE SANT BOI"  l'Ajuntament respon:

Amb l'objectiu de puntualitzar les informacions que han sortit a la llum, i a l’objecte de concretar les dades numèriques i tècniques en relació a aquesta proposta, voldríem tinguéssiu present que:

1.- Pel que fa a la situació actual de l’entorn de la Riera de Can Solé:

La superfície del sector entre la Riera, el carrer Lluís Companys i la carretera és de 9 hectàrees, altres 3 hectàrees es troben dins el recinte de la Colònia industrial (es a dir al darrera del mur que ho tanca).

D'aquestes 12 hectàrees, que actualment són el la seva totalitat de titularitat privada, hi ha amés una important part que està ocupada en l'actualitat amb edificació i/o altres usos (2 Ha), que en part ocupen lla llera de la riera en la part més baixa d'aquesta, tal i com es pot veure al següent esquema de l'estat actual.

De resultes d'això la superfície actual no ocupada per edificació en l'àmbit de la Riera de Can Solé i al terme municipal de Sant Boi és inferior a les 7,5 ha.

2.- En relació a la proposta presentada per l’entorn de la Riera de Can Solé:

De la superfície total esmentada en l'àmbit de la Riera de Can Solé (12 Ha), la proposta planteja ocupar amb edificació menys de 2 ha, de les quals només 0,8 ha dins el terme municipal de Sant Boi, segons es pot veure en aquest esquema (es a dir es tracta d’una proposta no definitiva).

Pel que fa als nous vials proposats suposen una ocupació d’altres 2 Ha, en total i entre ambdós municipis. Tota la resta (més de 80.000 m2 de sòl) es destinarà fer possible un parc periubà al llarg de la riera, es a dir un espai lliure de protecció de la riera de Can Solé, que es configura com a connector biològic i eix estructurador del paisatge. Així mateix com a espai lliure d’ús ciutadà. Alhora per la forma, continuïtat i no presència d’edificacions en la llera es potenciarà la seva capacitat com a connector biològic.

Cal destacar que això suposa que, en total, més de 10 Ha de sòls passaran a ser sòls públics, es a dir els corresponents al parc, nous equipaments i vials.

Cal tenir en compte, com es pot veure a l’esquema anterior, que aquest parc periubà està en continuïtat amb el parc que es configura al voltant de la Colònia Güell (de 23,32 Ha.). Tot plegat suposa una reserva destinada a espais lliures públics de més 31 Ha, entre la Ciutat Cooperativa i la Colònia Güell. (aquesta dada podem comparar-la amb el parc de la Muntanyeta que té al voltant de 24 ha).

Els nous edificis s’hauran d’aixecar a continuació de l’entramat urbà sense ser un obstacle per al corredor biològic. De manera que pot assegurar-se que es mantindrà la separació natural entre municipis. El pas a través de la riera entre Ciutat Cooperativa i la Colònia Güell, haurà de ser només per a vianants.

Agraïm la confiança que ens ha mostrat. Si té cap dubte o vol alguna informació complementària pot tornar a posar-se en contacte amb els nostres serveis.

Atentament,

UNITAT DE SERVEI A LA CIUTADANIA

martes, 4 de noviembre de 2008

L'Agenda 21 ya no interesa a l'Ajuntament de Sant Boi
Con este articulo queremos hacer referencia a los cambios que sufren los planes del ayuntamiento, al parecer cuando hace falta edificar no se acuerdan de las zonas verdes.
En este enlace podréis observar como era  preferencia del ayuntamiento crear un gran parque en la zona de la Riera de Can Solé tal y como se describe en el punto 1.3 del enlace que pertenece a un resumen del Plan de Acción Local de Sant Boi dentro de lo que es l'Agenda 21.


Según información del Ajuntamiento: 
El Plan de acción local recoge las estrategias y las actuaciones para un futuro sostenible en la ciudad. Son los compromisos de todos y cada uno de nosotros.
El Plan de acción local 2003-2010 integra las actuaciones aprobadas en el año 2000 en el Plan de acción mediambiental con las actuaciones de carácter social y económico planteadas en el año 2003 en la Agenda Social, Económicay Ciudadana, de acuerdo con los principios de sostenibilidad de la Carta de Aalborg: justicia social, economías sostenibles y un medio ambiente perdurable.
5 líneas estratégicas, 53 objetivos, 105 actuaciones ambientales y 256 actuaciones de carácter socioeconómico.