miércoles, 12 de noviembre de 2008

El futur de la Riera, tenim l'imatge del possible projecte.En nova resposta a l'anterior post publicat, "L'AGENDA 21 YA NO INTERSA A L'AJUNTAMENT DE SANT BOI"  l'Ajuntament respon:

Amb l'objectiu de puntualitzar les informacions que han sortit a la llum, i a l’objecte de concretar les dades numèriques i tècniques en relació a aquesta proposta, voldríem tinguéssiu present que:

1.- Pel que fa a la situació actual de l’entorn de la Riera de Can Solé:

La superfície del sector entre la Riera, el carrer Lluís Companys i la carretera és de 9 hectàrees, altres 3 hectàrees es troben dins el recinte de la Colònia industrial (es a dir al darrera del mur que ho tanca).

D'aquestes 12 hectàrees, que actualment són el la seva totalitat de titularitat privada, hi ha amés una important part que està ocupada en l'actualitat amb edificació i/o altres usos (2 Ha), que en part ocupen lla llera de la riera en la part més baixa d'aquesta, tal i com es pot veure al següent esquema de l'estat actual.

De resultes d'això la superfície actual no ocupada per edificació en l'àmbit de la Riera de Can Solé i al terme municipal de Sant Boi és inferior a les 7,5 ha.

2.- En relació a la proposta presentada per l’entorn de la Riera de Can Solé:

De la superfície total esmentada en l'àmbit de la Riera de Can Solé (12 Ha), la proposta planteja ocupar amb edificació menys de 2 ha, de les quals només 0,8 ha dins el terme municipal de Sant Boi, segons es pot veure en aquest esquema (es a dir es tracta d’una proposta no definitiva).

Pel que fa als nous vials proposats suposen una ocupació d’altres 2 Ha, en total i entre ambdós municipis. Tota la resta (més de 80.000 m2 de sòl) es destinarà fer possible un parc periubà al llarg de la riera, es a dir un espai lliure de protecció de la riera de Can Solé, que es configura com a connector biològic i eix estructurador del paisatge. Així mateix com a espai lliure d’ús ciutadà. Alhora per la forma, continuïtat i no presència d’edificacions en la llera es potenciarà la seva capacitat com a connector biològic.

Cal destacar que això suposa que, en total, més de 10 Ha de sòls passaran a ser sòls públics, es a dir els corresponents al parc, nous equipaments i vials.

Cal tenir en compte, com es pot veure a l’esquema anterior, que aquest parc periubà està en continuïtat amb el parc que es configura al voltant de la Colònia Güell (de 23,32 Ha.). Tot plegat suposa una reserva destinada a espais lliures públics de més 31 Ha, entre la Ciutat Cooperativa i la Colònia Güell. (aquesta dada podem comparar-la amb el parc de la Muntanyeta que té al voltant de 24 ha).

Els nous edificis s’hauran d’aixecar a continuació de l’entramat urbà sense ser un obstacle per al corredor biològic. De manera que pot assegurar-se que es mantindrà la separació natural entre municipis. El pas a través de la riera entre Ciutat Cooperativa i la Colònia Güell, haurà de ser només per a vianants.

Agraïm la confiança que ens ha mostrat. Si té cap dubte o vol alguna informació complementària pot tornar a posar-se en contacte amb els nostres serveis.

Atentament,

UNITAT DE SERVEI A LA CIUTADANIA

martes, 4 de noviembre de 2008

L'Agenda 21 ya no interesa a l'Ajuntament de Sant Boi
Con este articulo queremos hacer referencia a los cambios que sufren los planes del ayuntamiento, al parecer cuando hace falta edificar no se acuerdan de las zonas verdes.
En este enlace podréis observar como era  preferencia del ayuntamiento crear un gran parque en la zona de la Riera de Can Solé tal y como se describe en el punto 1.3 del enlace que pertenece a un resumen del Plan de Acción Local de Sant Boi dentro de lo que es l'Agenda 21.


Según información del Ajuntamiento: 
El Plan de acción local recoge las estrategias y las actuaciones para un futuro sostenible en la ciudad. Son los compromisos de todos y cada uno de nosotros.
El Plan de acción local 2003-2010 integra las actuaciones aprobadas en el año 2000 en el Plan de acción mediambiental con las actuaciones de carácter social y económico planteadas en el año 2003 en la Agenda Social, Económicay Ciudadana, de acuerdo con los principios de sostenibilidad de la Carta de Aalborg: justicia social, economías sostenibles y un medio ambiente perdurable.
5 líneas estratégicas, 53 objetivos, 105 actuaciones ambientales y 256 actuaciones de carácter socioeconómico.


lunes, 20 de octubre de 2008

L'AJUNTAMENT RESPON AL NOSTRE BLOGPreviament, vam enviar un e-mail al que diuen es el Blog de l'alcalde presentat-li el nostre petit blog.
Aquesta es la reposta de l'Ajuntament quan van veure 08831:

Amb l'objectiu de puntualitzar les dades numèriques i tècniques esmentades al blog, voldríem tinguessiu present que:
En relació a la situació actual:
La superficíe del sector entre Riera, el carrer Lluís Companys i la carretera és de 9 hectàrees, altres 3 hectàrees es troben dins el recinte de la Colonia industrial (es a dir al darrera del mur que ho tanca)
D'aquestes, hi ha una important part que està ocupada en l'actualitat, tal i com es pot veure al següent esquema de l'estat actual.
De resultes d'això la superficie actual no ocupada per edificació en l'àmbit de la Riera de Can Solé i al terme municipal de Sant Boi és inferior a les 7,5 ha.
En relació a la proposta:
De la superficie total esmentada (9 ha en l'ambit de la Riera de Can Solé i 3 ha dins el recinte de la Colonia Güell), la proposta planteja ocupar amb edificació menys de 2 ha.
Pel que fa a la via proposada no es tracta d'una via ràpida i tindrà 1 + 1 carril. (amb una ocupació máx de 2 ha)
Tota la resta es destinarà a espai lliure de prtecció de la riera i espai per lús dels ciutadans, es a dir 8 ha.
Agraïm la confiança que ens ha mostrat. Si té cap dubte o vol alguna informació complementària pot tornar a posar-se en contacte amb els nostres serveis.
Atentament,
UNITAT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA.

martes, 16 de septiembre de 2008

REUNION INFORMATIVA


Durante la tarde del martes 16 de septiembre, tuvo lugar en el Casal de Barri de Ciutat Cooperativa, una reunión informativa, en la cual se explicaba el proyecto que el ayuntamiento quiere ejecutar en la zona de la Riera de Can Soler. 
Después de mas de media hora de tecnicismos y buenas palabras, llegamos a la conclusión de que de un área de 14 hectáreas (actualmente campo), 6.4 de ellas se verán afectadas puesto que serán urbanizadas con unos 200 pisos de los cuales aseguran que el 50% será de protección oficial. Además, se construirá una nueva carretera (vía rápida). En el resto de la zona que queda se construirá un gran parque.  
Todo parece espléndido y fabuloso, pero....
¿Que pasa con los mas de 300 aparcamiento que tenemos?, ¿como se puede pensar en construir encima de una riera natural?, ¿porque mas carreteras en el barrio?

Señoras y señores, queremos que no tengan dudas, pues en la Riera Can Soler, NO QUEREMOS NI UN SOLO TOCHO. ¡VASTA DE ESPECULACIONES! 

sábado, 13 de septiembre de 2008

11 DE SEPTIEMBRE 1ª PROTESTA


La primera manifestación publica, fue el pasado 11 de septiembre 2008 frente a la iglesia de Sant Baldiri, unas 50 personas de Ciudad Cooperativa asistieron a la manifestación convocada por la asociación de vecinos.
Allí, frente al alcalde de Sant Boi Jaume Bosch y el presidente de la Generalitat Josep Montilla, gritamos "NO ESPECULACIÓ".
Esta fue la primera, pero no será la última.

miércoles, 10 de septiembre de 2008

BENVINGUTS, BIENVENIDOS.


Hola, os quiero dar la bienvenida a "08831" blog que contará todos los acontecimientos que sucedan en nuestra pequeña ciudad.
Debido a especulaciones, al parecer, nuestro entorno se verá afectado en breve, pues, quieren edificar en lo que a día de hoy es nuestro pulmón verde, la Riera Can Soler.
Para todo aquel que sea ajeno a mi barrio, puede carecer de importancia que edifiquen en la riera, pues, según ayuntamiento, simplemente es una zona de campo mal cuidada, pero no es así, ya que la riera es un espacio verde, lleno de vida y muy activo.
Lleno de vida, vuelvo a reiterar ya que podemos hablar de la fauna salvaje que alberga, infinidad de aves, liebres e incluso erizos, por no hablar de la infinidad de perros que pasean por ese campo.
Padres y niños, paseando en bicicleta o a pie, abuelos, que prefieren darse una vuelta por el campo y respirar aire fresco, en vez de estar encerrados en cuatro paredescomo las de un casal.
Ahora, estaba recordando, ¿que niño de la cope de pequeño no fue alguna vez a enterrar la sardina a la riera?
Debemos actuar ya, tenemos que parar esta locura. Salvemos la Riera Can Solé.