lunes, 20 de octubre de 2008

L'AJUNTAMENT RESPON AL NOSTRE BLOGPreviament, vam enviar un e-mail al que diuen es el Blog de l'alcalde presentat-li el nostre petit blog.
Aquesta es la reposta de l'Ajuntament quan van veure 08831:

Amb l'objectiu de puntualitzar les dades numèriques i tècniques esmentades al blog, voldríem tinguessiu present que:
En relació a la situació actual:
La superficíe del sector entre Riera, el carrer Lluís Companys i la carretera és de 9 hectàrees, altres 3 hectàrees es troben dins el recinte de la Colonia industrial (es a dir al darrera del mur que ho tanca)
D'aquestes, hi ha una important part que està ocupada en l'actualitat, tal i com es pot veure al següent esquema de l'estat actual.
De resultes d'això la superficie actual no ocupada per edificació en l'àmbit de la Riera de Can Solé i al terme municipal de Sant Boi és inferior a les 7,5 ha.
En relació a la proposta:
De la superficie total esmentada (9 ha en l'ambit de la Riera de Can Solé i 3 ha dins el recinte de la Colonia Güell), la proposta planteja ocupar amb edificació menys de 2 ha.
Pel que fa a la via proposada no es tracta d'una via ràpida i tindrà 1 + 1 carril. (amb una ocupació máx de 2 ha)
Tota la resta es destinarà a espai lliure de prtecció de la riera i espai per lús dels ciutadans, es a dir 8 ha.
Agraïm la confiança que ens ha mostrat. Si té cap dubte o vol alguna informació complementària pot tornar a posar-se en contacte amb els nostres serveis.
Atentament,
UNITAT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA.