viernes, 23 de enero de 2009

REUNIÓ INFORMATIVA 27 DE GENER 2009

El proper dimarts dia 27 a les 19 hores tindrà lloc una reunió informativa al Casal de Barri Ciutat Cooperativa-Molí Nou.
La comissió, formada per: l'Associaó deVeïns Ciutat Cooperativa-Molí Nou, Grup Benviure i Associació Rubricatum, que defensa el Parc Lluis Companys, la Riera de Can Sole i que es mantinguin les places d'aparcament que hi han actualment en aquesta zona informará de la situació actual del projecte i de la seva proposta de traslladar l'edificació prevista a l'interior del Barri.
En la mateixa reunió l'Ajuntament informará de l'ultima proposta que fa l'Ajuntament a la Generalitat de Catalunya sobre l'ARES Riera de Can Sole.
Finalment s'obrirà un torn de precs i preguntes.
Encara que aquest projecte està situat al barri Ciutat Cooperativa- Molí Nou el projecte te importància no sols per Sant Boi, sino per tota l'Area de les Serres Garraf-Ordal donat que la Riera actúa com a corredor ecològic. Tenint això en compte, convido a tothom que pugui anar-hi per a que expressi la seva opinió.

miércoles, 7 de enero de 2009

L'Ajuntament no vol Riera, pero la publicita a un web de la Generalitat

Curiosament navegant per internet, trovo que en la web de turisme de catalunya, el nostre Ajuntament promociona la Riera Can Solé.

Donem el web: 
http://www.turismeacatalunya.com/visitas_virtuales/1-660-sant_boi_de_llobregat 

Y a continuació copiem el paragraf que parla de la nostra riera...

EL VALLE DE SANT BÁRBARA

Alrededor de la masía de Santa Bárbara del Llor, un edificio fortificado del siglo X que todavía conserva parcialmente su carácter original, se aprecian las características más salvajes del terreno. El abandono paulatino de la explotación agrícola ha provocado la reaparición de árboles autóctonos como encinas y robles, arbustos como el lentisco y el madroño, o tipos de mata como la ginesta o el brezo. En el valles nace la Riera de Can Soler, que es la única sin canalizar que queda en Sant Boi y tiene gran importancia en la recarga natural de los acuíferos del delta y el calle bajo Llobregat. Hay que ver las masías de Can Palós (siglo XIX), y en verano, los cerezos que se cultivan en la parte alta del valle.

Senyors, en que quedem, es important la Riera mediambientalment, o es mes important inflar-se les butxaques de les arques municipals construint vivenda???